• Tz_groznjan_pogled_1.jpg
 • Tz_groznjan_pogled_2.jpg
 • Tz_groznjan_pogled_3.jpg
 • Tz_groznjan_pogled_4.jpg
 • Tz_groznjan_pogled_5.jpg
   VIJESTI      IZDVOJENO
  Na temelju odredbe čl. 18., st. 1., toč. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine” br. 52/19, 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama („Narodne Novine“ br. 13/22), čl. 23., st. 1., toč. 6. Statuta Turističke zajednice Općine Grožnjan (“Službene Novine Općine Grožnjan” br. 7/2020) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Grožnjan od 8. ožujka 2022., Turističko vijeće  Turističke zajednice Općine Grožnjan dana 4. travnja 2022. godine raspisuje:

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Grožnjan

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž), nepuno radno vrijeme

Direktor/ica  imenuje se na mandatno razdoblje od četiri godine.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto direktora\direkorice“ na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE GROŽNJAN, Umberta Gorjana 3, 52429 Grožnjan, isključivo preporučenom poštom.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja je 8 dana. Natječaj je objavljen na službenoj internet stranici Turističke zajednice općine Grožnjan, a počinje teći prvi sljedeći dan od dana objave javnog Natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice općine Grožnjan.

Natječaj možete preuzeti: Ovdje 

   
 • Grožnjan - Grisignana
  Grožnjan - Grisignana Grožnjan je smješten iznad doline rijeke Mirne na brežuljku nadmorske visine od 228 metara. Srednjovjekovna…
 • Antonci
  Antonci Na padinama doline rijeke Mirne smjestilo se mjesto Antonci.U mjestu, pored starih kuća na kojima…
 • Bijele zemlje
  Bijele zemlje Na brežuljkastom terenu koji se spušta prema dolini rijeke Mirne smjestilo se naselje Bijele zemlje.Područjem…
 • Dolina rijeke Mirne
  Dolina rijeke Mirne Drevna via Flavia, koja se od Buja spušta prema Puli, nailazi na svom putu i…
 • Kostanjica
  Kostanjica Skrenemo li kod Ponte Portona s carske ceste Via Flavia, nailazimo na put koji se…
 • Kuberton
  Kuberton Na cesti od Marušića prema Šterni, nakon skretanja koje vodi prema Vrnjaku, zakreće se nalijevo…
 • Makovci
  Makovci Naselje otvoreno prema prostranoj zaravni.Novo i staro - prošlost i budućnost na jednom mjestu.
 • Martinčići
  Martinčići Živopisno naselje na brežuljku osvaja svojom ljepotom.Staro i novo, ostavljeno, prepravljano, obnavljano ali nikad napušteno.Stare…
 • Parenzana
  Parenzana Gradnja pruge započela je u svibnju 1900. nakon što su se sve zainteresirane strane usuglasile…
 • Šterna
  Šterna Smještena na pitomom platou ispresijecanom vodenim tokovima. Oblast Šterne bila je nekoć vrlo velika. Uključivala…
 • Vrnjak
  Vrnjak Na cesti koja prolazi dolinom Šterne skreće se nakon Marušića na kolni put koji se…
 • Završje
  Završje Sred laporasto-pješčaničkog pobrđa kojim na jugu, između Grožnjana i Oprtlja, završava Kras, ugnijezdilo se na…
 
Jeste li znali?
Grožnjan je grad umjetnika sa 64 umjetničke galerije.
Citta' dell Vino
Općina Grožnjan primljena je u Udruženje "Citta' del vino" (Gradovi vina), te dobila prigodnu zastavu
Gradovi maslinovog ulja
Općina Grožnjan primljena je u Udruženje "Gradovi maslinovog ulja"
 
 

OPĆINA GROŽNJAN
COMUNE DI GRISIGNANA
 
 
 
 

©:
Turisticka zajednica opcine Grožnjan
Ente per il turismo - Comune di Grisignana
Touristichegemeinschaft Grožnjan
Tourist association Grožnjan

Development: Studio WEB ART